Nhà hàng Thiệu Thoa

Tổ 3, thị trấn Yên Minh – huyện Yên Minh
0963.981.668
Mô tả

 Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Yên Minh – huyện Yên Minh – Điện thoại: 0963.981.668 – Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá dịch vụ ăn uống 30% – Thời điểm áp dụng: 01/6-31/12/2020

Chi tiết

 Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Yên Minh – huyện Yên Minh

– Điện thoại: 0963.981.668

– Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá dịch vụ ăn uống 30%

– Thời điểm áp dụng: 01/6-31/12/2020