LỜI BÁC HỒ DẠY NĂM XƯA: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” Các họa sĩ của các tỉnh phía Bắc, hội tụ về H’mong village Quản Bạ, Hà Giang sáng tác với chủ đề “Hà Giang – Nơi gặp gỡ đất trời” từ ngày 17 đến 20 tháng 02 năm 2023. Sẽ có nhiều tác phẩm đẹp về cảnh sắc thiên nhiên và con người Hà Giang. Đặc biệt ý nghĩa hơn cả là các tác phẩm từ hội trại lần này sẽ đc bán đấu giá gây quỹ “Hành trình biên cương xanh” mua cây trồng phủ xanh biên giới Vị Xuyên Hà Giang. Rất mong sự đón nhận, cổ vũ chung tay của quý du khách!
#HiepHoiDuLichHaGiang
#DuLichHaGiangLỜI BÁC HỒ DẠY NĂM XƯA: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” LỜI BÁC HỒ DẠY NĂM XƯA: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” LỜI BÁC HỒ DẠY NĂM XƯA: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”