Nhà hàng Thư Thùy

Mô tả

– Địa chỉ: Thôn Bản Loan xã Yên Định, huyện Bắc Mê – Điện thoại: 0379.228.783 – Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá dịch vụ ăn uống 15% – Thời điểm áp dụng: 01/5-31/12/2020

Chi tiết

– Địa chỉ: Thôn Bản Loan xã Yên Định, huyện Bắc Mê

– Điện thoại: 0379.228.783

– Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá dịch vụ ăn uống 15%

– Thời điểm áp dụng: 01/5-31/12/2020