Nhà hàng Trúc Gia Trang

Km 78 đường Hà Giang – Tuyên Quang
0839.194.555
Mô tả

– Địa chỉ: Km 78 đường Hà Giang – Tuyên Quang – Điện thoại: 0839.194.555 – Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá dịch vụ ăn uống 15% – Thời điểm áp dụng: 01/6-31/12/2020

Chi tiết

– Địa chỉ: Km 78 đường Hà Giang – Tuyên Quang

– Điện thoại: 0839.194.555

– Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá dịch vụ ăn uống 15%

– Thời điểm áp dụng: 01/6-31/12/2020